* * *

 

Bądź zdrowa! [jak dziwnie brzmi dzwon!]

Bądź zdrowa! [lecą liście z drzewa...]

Bądź zdrowa! [miłość jest jak zgon...]

Bądź zdrowa! [wiatr złowrogi śpiewa...]

- Już nigdy! -

Rwie serce Twój płacz!

 

- Wydarł się z piersi niespodzianie,

- żegnam Cię: - trzeba - i Ty Boże racz -

- litości!... - -

W konie!... Chryste Panie.


SPIS WIERSZY