* * *

 

Nade mną leci w szafir morza

obłok, pojony mlekiem gór -

nade mną śpiewa ptaków chór -

motyl, kochanek lilij łoża...

 

A ja pod mrokiem łzy - kamienia

sączę swój ciemny jad, -

lecz śmiać się będę z przerażenia

tego, kto zerwie kwiat.


SPIS WIERSZY