gears.gif (9873 bytes)

LITERATURA W INTERNECIE - PRZEWODNIK
czyli autor się usprawiedliwia


Przewodnik literacki po Internecie ma charakter roboczy.
Powstaje w ramach projektu badawczo-naukowego "Literatura polska w Internecie".
W zasadzie ma umożliwić orientację w zasobach literackich Internetu, a także przygotowanie prezentacji tekstów literatury polskiej. Oznaczało to poznanie sposobu prezentacji dzieł literackich i utworów związanych z literaturą; a w praktyce: przeglądanie kolejnych miejsc, poświęconych tej problematyce.
W trakcie tego gromadziły się kolejne adresy internetowe - przynajmniej ja, zajmując się zawodowo literaturą - odczuwałem potrzebę dostępu do miejsc w Internecie, poświęconych literaturze bez konieczności mozolnego wklepywania adresów, gdzie niewielka pomyłka cały trud była w stanie przekreślić. Postanowiłem przeto zbierać te adresy w formie przewodnika - tego typu ułatwienia nie napotkałem na polskich stronach uniwersyteckich ani na polskich stronach miłośników literatury.
Punktem wyjścia była tutaj książka Reinharda Kaisera Literackie spacery po Internecie (przekład polski Kraków 1997); rychło jednak  wyszedłem poza bazę zgromadzonych tam adresów, niektóre połączenia okazały się już nieaktualne.

Prezentowany tutaj przewodnik ma charakter roboczy - to znaczy, że adresy są tutaj wprowadzane na bieżąco. Przewaga odsyłaczy do stron w obcych językach wiąże się ze specyfiką Internetu. Niekiedy strony stawiają przed czytelnikiem szczególne wymagania - mianowicie konieczność zainstalowania fontów narodowych, niekiedy dość egzotycznych; śmiem jednak sądzić, że korzyści poznawcze równoważą tę niedogodność. Prawda jest także i taka, że przy przeszukiwaniu poszczególnych stron miałem do dyspozycji raczej niezły sprzęt jak i szybkie łącze internetowe; tylko w tym przypadku niektóre ze stron prezentują wszystkie swoje możliwości; w przypadku grafik w wysokiej rozdzielczości, także w przypadku dźwięków na niezbyt szybkich modemach ładowanie niektórych stron trwać może raczej długo. Proszę jednak nie mieć do mnie pretensji o wysokość rachunku telefonicznego. Łącza są weryfikowane na bieżąco, nie mogę jednak ponosić odpowiedzialności za niefrasobliwość dostawców usług internetowych, na skutek której - niekiedy po długim oczekiwaniu - pojawia się komunikat: "połączenie nie może zostać zrealizowane..."
Szczególnie twórcy amerykańskich stron poświęconych literaturze nie biorą pod uwagę ograniczeń sprzętowych; zakładają milcząco, że użytkownik nie tylko dysponuje najnowszą wersją przeglądarki, ale także wszystkimi niezbędnymi "wtyczkami" - to także staje się już specyfiką Internetu, niekiedy dość kłopotliwą dla polskiego użytkownika.

Charakter roboczy oznacza także niekiedy czysto umowną klasyfikację adresów, która nieustannie jest korygowana. Zaprezentowane tutaj strony zostały wybrane na drodze selekcji. Przede wszystkim brany był pod uwagę walor merytoryczny. Na razie pominąłem wszystkie strony poświęcone twórczości własnej autorów prywatnych stron internetowych. Po prostu nie czuję się kompetentny, by chociażby oceniać wartość współczesnych wierszy w języku japońskim. Jako czytelnik literatury jestem wybredny - proszę przeto o wybaczenie, że ograniczam się do klasyki.

W najbliższym czasie pojawią się przy poszczególnych odnośnikach pełniejsze komentarze, ułatwiające dodatkowo znajdowanie niezbędnych informacji; obecnie jednak najbardziej interesuje mnie gromadzenie nowych adresów, tu ma też swoje źródło obecny hermetyzm niektórych odsyłaczy, a także makaronizmy przy ich opisie (niejednokrotnie z premedytacją zachowałem brzmienie strony w języku oryginału mając nadzieję, że poszukujący specjalistycznej informacji w ten sposób szybciej dotrą do konkretnego adresu). Niestety, w przypadku polskich zasobów internetowych adresy niekiedy bardzo szybko się dezaktualizują, czasami szkoda.

Wszystkie uwagi, sugestie, słowa krytyki, a także informacje o pominiętych łączach proszę kierować na adres: fpoma@univ.gda.pl

Mam nadzieję, że miłośnicy literatury, odkrywający nowe medium jakim jest Internet uznają, że czas poświęcony na przygotowanie tego przewodnika nie został stracony.

Zdaję sobie sprawę, że nie sposób wyczerpać literackich zasobów Internetu, wiem jednak jedno: warto spróbować.


gears.gif (9873 bytes)

gears.gif (9873 bytes)

PRZEWODNIK

04-01-17