BIBLIOTEKI

AKADEMIE DER KÜNSTE - BERLIN

BIBLIOTEKA KONGRESU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

KRÓLEWSKA BIBLIOTEKA - HOLANDIA

KRÓLEWSKA BIBLIOTEKA - DANIA

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA - WYSZUKIWANIE


EUROPEJSKIE BIBLIOTEKI NARODOWE - PRZEWODNIK

PODANO TU ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW
POSZCZEGÓLNYCH BIBLIOTEK ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU
- JEŻELI TAKA MOŻLIWOŚĆ ISTNIEJE.

POLSKIE BIBLIOTEKI NAUKOWE I UNIWERSYTECKIE

CARL CORPORATION
DOSTĘP DO PUBLICZNYCH ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA


PRZEWODNIK