PSALM 130

De profundis clamavi ad Te, Domine

 

W troskach głębokich ponurzony,

Do Ciebie, Boże niezmierzony,

Wołam, racz smutne prośby moje

Przyjąć w łaskawe uszy swoje!

 

Jeśli tej z nami surowości

Będziesz chciał użyć, jako złości

Nasze są godne: kto praw, Panie,

Przed srogim sądem Twym zostanie?

 

Aleś Ty Pan jest dobrotliwy,

Pan z przyrodzenia lutościwy,

Co przeciw Tobie u wszech ludzi

Uczciwość wielką w sercu budzi.

 

Cieszy mię, Panie, dobroć Twoja,

Cieszą mię słowa; dusza moja

Upatrzą Twego smiłowania

Barziej niż nocna straż świtania.

 

Barziej niż nocna straż świtania

Pragnie duch Twego smiłowania.

O Izraelu, niech się dzieje

Co chce, ty w Panu kładź nadzieje1

 

U Tego litość nieprzebrana,

U Tego pomoc nieczekana,

Ten miłosierdziu swemu g'woli

Ze wszech cię grzechów twych wyzwoli.

 


PSALMY