Zygmunt Kubiak
spotkanie 29 maja 1999 roku

Zygmunt Kubiak(33519 bytes) Zygmunt Kubiak z Panią Dziekan(42085 bytes)

AUTOR MIĘDZY INNYMI:
BREWIARZA EUROPEJCZYKA,
LITERATURY GREKÓW I RZYMIAN,
MITOLOGII GREKÓW I RZYMIAN

Z PANIĄ DZIEKAN
PROF. DR HAB. KRYSTYNĄ TURO

POWRÓT