435

Niechby mi kiedy tak się zdarzyło:

Iżby, gdy wicher liście postrąca,

Samotna brzoza w blaskach miesiąca,

Szumiąc żałośnie, nad mą mogiłą

Stała, ze skronią ku mnie pochyłą,

Perłami rosy płacząca.


SPIS WIERSZY