268

Młodości! Bóg nam z tobą zsyła

Błysk chwały, jakim nieprzerwanie

Dnieją u jego stóp niebianie.

Więc jest nadziemska w tobie siła!

I ty byś w raj nam świat zmieniła,

Gdyby ci dano wieczne trwanie.


SPIS WIERSZY