258

Gdy się w narodzie czyn rozstroi

Tak, że społeczność na wskroś chora

Nie dziś już zda się żyć, lecz wczora -

To nawet w całej chwale swojej

Nie zbawi w grób idącej Troi

Męczeński zgon Hektora.


SPIS WIERSZY