266

Cóż warta modlitwa nieszczera

O dobro, przy którym w złej wierze

Sam z sobą człek czyni przymierze?

Więc własnych pożytków przechera

Dopóty w swych szczęściach przebiera,

Aż sobie nieszczęście dobierze.


SPIS WIERSZY