259

Drzewo to gorzki owoc miewa,

Któremu, mową w raju znaną,

Szczep grzesznej wiedzy było miano.

I gdy nań dłoń ściągnęła Ewa,

To z tego wiadomości drzewa

Dla Pana krzyż wyciosano.


SPIS WIERSZY