113

 

O ty, grobowej chwały świetne znamię!

Kogóż twój blask nie zdziwi?

Toczę tu, jak najtkliwiej,

Na tym marmurze, w tej złoconej ramie,

Czy to umarły tak po śmierci kłamie?

Czy też za niego żywi?


SPIS WIERSZY