111

 

- Będzie to Kolumb, Dante lub Jan Trzeci! -

Tak słyszysz, idąc po życiowej grudzie,

O Janiu każdym, jak o przyszłym cudzie.

A jednak - proszę niech mię kto oświeci:

Gdzie się podziewa rozum owych dzieci,

Z których się potem robią głupi ludzie?


SPIS WIERSZY