30

 

Pod górę, w znojach dźwigając życie,

Idź śmiało śladem Boskiego Syna.

Lecz, gdy się droga kończyć poczyna,

To nie sądź, żeś już stanął na szczycie -

Gdyż dłuższa jeszcze, niźli myślicie,

Z Golgoty na krzyż wiedzie drabina.


SPIS WIERSZY