27

 

Ktoś tam, stanąwszy raz na głowie,

Rzekł: - Stać na nogach wyszło z mody!

Staremu światu niech świat młody

Kolącą prawdę w oczy powie:

Z powagą waszą precz, panowie!

Boście wy wiedzy antypody. -

 

- Mój panie! staw na ziemi nogi,

Bo przewróconym cię nazowę.

Korzyści słów twych są jałowe.

O przyszłość świata nie miej trwogi -

Byłeś sam dla tych mniej był srogi,

Którzy, gdzie trzeba, mieli głowę.


SPIS WIERSZY