25

O! ty, przemożna siło pięści,

Święć się na ziemi twa epoka!

Cześć tobie chyłkiem i spod oka!

Cześć ci, żeś górą jak najczęściej!

Cześć ci, dopóki ci się szczęści!

Cześć ci - naturo ty szeroka!

 

Mówicie: - Zawsze hasłem było:

"Gnieć - bo inaczej ciebie zgniotą".

Lecz cóż się stało z prawdą złotą:

"Nie czyń, co tobie nie jest miło?" -

Toż cnota zawsze bywa siłą -

Lecz siła może nie być cnotą.


SPIS WIERSZY