17

- Używaj życia! - tak wy mówicie

- A szczytu szczęścia ten dopnie,

Kto zawsze działał roztropnie. -

Lecz czyż się łatwo wstrzymać na szczycie?

Życie, użycie i nadużycie

To do upadku trzy stopnie.


SPIS WIERSZY