3

W pochodzie wpośród życia grudy,

Żeś, w kąt stawiając kij tułaczy,

Drugim ustąpił - cóż to znaczy!

Kto inny w dłoń swą wziął twe trudy

I będzie znów, jak było wprzódy -

Może nie lepiej, lecz inaczej.


SPIS WIERSZY