2

Wiedz, że czynem, nie zaś słowy,

Stać masz u Pańskiego żniwa -

Bo tu za nic chęć chełpliwa

Ten, kto, zdaniem własnej głowy,

Do wszystkiego jest gotowy,

Do niczego zwykle bywa.


SPIS WIERSZY