DRZEWA WOLNOŚCI

 

Do mnie, kto tylko utonąć nie może!

Przy świetle nowej dziś zorzy,

Z drzew wiadomości ludziom raj ja tworzę

Jeden na cały świat boży.

 

O głupie ludy! czyście poszalały?

Któż wam swobody zazdrości?

Z lasów wolności świat się składa cały,

Las każdy z drzew wiadomości.

 

Niechby ciemnota, niech ziemscy mocarze

Jarzmem świat cały zgnębili -

Wiedza i wolność chodzą zawsze w parze

Wśród lada drzew w każdej chwili.

 

Kto się najsilniej od ziemi odeprze,

Czy stryk nie zgniły, ni stary -

Temu wolności drzewo... pierwsze lepsze -

Byle z silnymi konary.

 

Bo człowiek wtedy tylko jest - widzicie -

Wolny i nic go nie boli,

Gdy się uwolnił od życia, bo życie

Sroższe od wszystkich niewoli.

1865


SPIS WIERSZY