NA RZECE

 

na rzece rzec ce na cerze mrze

pluski na bluzki wizgi

w dalekie lekkie dale że

poniosło wiosłobryzgi

 

o trafy tarów żyrafy raf

ren cerę chore o ręce

na stawie ta wie na pawie staw

o trące tren terence

 

na fale fal len na leny lin

nieczułem czołem czułem

od doli dolin do Lido lin

zaniosło wiosła mułem

 


SPIS WIERSZY