Najpiękniejsze piosnki

 

Najpiękniejszych moich piosnek

Nauczyła mnie dzieweczka,

Mistrzem bowiem były dla mnie

Harmonijne jej usteczka.

 

Te usteczka brzmiały zawsze

Jak±¶ piosnk±, ¶wież±, now±,

Każdy u¶miech był melodi±,

¦piewem było każde słowo.

 

Wszystko, o czym serce ¶niło,

Wszystko, o czym nawet nie ¶ni,

Odbijało się w jej oczach

I płynęło w słodkiej pie¶ni.

 

Więc mnie zawsze przy jej boku,

Wpatrzonego w jej oblicze,

Kołysały ¶piewne mary,

Czarodziejski ch brzmień słodycze.

 

Czegom uchem nie dosłyszał,

Czego m wzrokiem nie doczytał,

Tom z usteczek koralowych

Sam ustami swymi chwytał.

30 grudzień 1874

 


ADAM ASNYK: POEZJE