Uwielbienie

 

Umarły jeszcze będę wielbić ciebie!

I nie zapomnę pod ziemią czy w niebie

O twej jasności -

Boś ty mi była nie próżnym marzeniem,

Nie bańką zmysłów tęczowej nicości,

Lecz byłaś ducha ożywczym pragnieniem

Wiecznej miłości!

 

Nie otoczyłaś mnie pieszczotą senną

Ani też falą spłynęłaś płomienną

Na pierś stęsknioną,

Nie wprowadziłaś mnie na róż posłanie,

Gdzie tylko ciała w upojeniu toną -

Lecz mi piękności dałaś pożądanie,

Moc nieskończoną.

1872


ADAM ASNYK: POEZJE