Czemu ty, słońce, ¶wiecisz

i budzisz życie?...

Czemu ty, wielka wodo,

budzisz tęsknotę?...

Czemu ty, wietrze górski,

smutkiem przepełniasz?...

Czemu się dwoje ludzi

spotyka z sob±?...

Czemu się serca z sob±

u¶ciskiem wi±ż±?...

Czemu się smutek rzek±

na ludzi toczy?...


POEZJE