POD MARTWĄ SKAŁĄ...

 

Pod martwą skałą więdną górskie kwiaty,

zwarzył je mróz,

burzą strącony i zniesiony deszczem

przysypał gruz.

 

Więdną i próżno patrzą się ku słońcu

spod martwych skał -

i po co na tę śmierć nieuchronioną

wiatr tam je siał?...


POEZJE