GENIUSZE

 

Bezduszna, ciemna, bezmyślna ludzkości,

czym byś ty była, gdyby nie geniusze,

co blaskiem swojej świecą ci jasności,

myśl ci swą dają i dają ci duszę?

 

Jak oceany tyś jest nieprzejrzane,

martwe pustkowie wodne we wszechbycie-

oni jak wyspy po wodach rozsiane,

martwym pustkowiom nadające życie.

 

Was ja jedynie wielbię, mocne duchy,

co ujarzmiacie miliony swą siłą,

świat okuwacie w woli swej łańcuchy

i sterujecie nędzną ziemską bryłą.

 


POEZJE