FRAGMENCIK

 

Wierzę, że rację najświętszą miał,

kto spalił Giordana Bruna - -

ach! dotąd jeszcze nad Rzymem się

świeci jaskrawa łuna...

 

Z zachwytem patrzę się w łunę tę,

a rośnie we mnie dusza,

ilekroć na myśl przychodzi mi

więzienie Galileusza...

 

I w zachwyceniu roztapiam się,

jakby w winnicy szampańskiej,

ilekroć razy mignie mi cień,

cień inkwizycji hiszpańskiej...


POEZJE