Ósma: JOSARIS

 

Nieszczęśliwa godzina była,

W którąmem cię, pani matko ma, opuściła:

Skosztowałam omylnego przyjaciela.

Nie takem ja rozumiała,

Nie tegom się spodziewała

Wesela.

 

Kędy teraz słówka łagodne,

Kędy teraz obietnice wiary niegodne?

Wniwecz poszły, ach niestetyż, jako dym prawie,

A ja, nieszczęsna, u wszytkich

Zostałam w obmówkach brzydkich

I sławie.

 

Wszyscy się mi urągają,

Matki mię na przykład swoim córeczkom dają.

Cóż mam czynić? Trudno takiej wetować szkody.

Przeto ja zażyję świata,

Póki mi nie wezmą lata

Urody.


ROKSOLANKI: SPIS