ALIUS DE ALIO IUDICAT, DIES SUPREMUS DE OMNIBUS

 

Dzisiejszy o wczorajszym, jako się człek rządził,

Ostatni dzień o wszytkich razem będzie sądził.

Przebóg! niechaj go każdy sobie przypomina.

Ten kończy ziemski żywot, co wieczny poczyna.

Szczęśliwy ten, na świecie dobrze sobie radził,

Kogo w niebo, nie w piekło, dzień ten przeprowadził.

Dziś wszyscy o jutrzejszym, staraniem serdecznym,

Światu i ciału myślą, nikt o ostatecznym.

Jakże o nim ma myśleć, kiedy nie wie, który.

Dzisiejszy zawrzeć może oczu twych klauzury.

O jutrze myślisz? któż ci za to ręczył, człecze,

Żeć jeszcze dzisia z ciała dusze nie wywlecze

I że jutra dożyjesz: u śmierciśmy w matni.

O tym myśl, żeć każdy dzień może być ostatni,

Który nas będzie sądził o żywocie całem.

Czemuż, niżeli duchem, żyć wolimy ciałem?SPIS WIERSZY