NATURA WSZYTKIM JEDNAKA

 

Gwałtem nas chce natura wszędy zrównać, a my

Gwałtem się między sob± różnić napieramy.

Równo się król poczyna, równo z kmieciem rodzi,

Tak się boi, tak smuci, tak stęka, tak schodzi.

Nie poznasz, zajĽrawszy w grób, z potaziów a z grochu,

Tak natura w kilka lat porówna je, prochu,

Prócz, że barziej pan niż chłop ¶mierdzi: ta przyczyna,

Gdy rychlej mięso zgnije, niż zwiędnie jarzyna.

Nie poznasz, chociaż smaczniej pan jada nierówno

Niżeli chłop, co pańskie, a co chłopskie gówno.

A czym się pan na ¶wiecie przed chłopkiem przechwalał,

Ledwie nie wszytko będzie po ¶mierci wypalał;

Ledwie nie wszytkie dary tu fortuny ¶lepej

Grzechem s± a szatańskie na wieczn± ¶mierć lepy.SPIS WIERSZY