PAMIĘĆ

 

Pamięć jest jako niewód; skoro go roztoczy,

Roślejsze ryby bierze rybitw, drób przeoczy.

Tak i ja, lubo słucham czego, lubo czytam,

Poważne sentencyje i przykłady chwytam;

Słowa, jak woda przez sieć, tak przez głowę płyną,

Oraz i drobne rybki, jeśli się nawiną.

Kto powikłany albo włok ma bez obierze,

Lepiej go niech dla wróblów porznie na więcierze,

A miasto Liwijusa, Seneki, Tacyta,

Stary kalendarz albo Sowiźrała czyta.SPIS WIERSZY