PIRZWA KAŹŃ TWORCA NASZEGO

 

Pirzwa kaźń Tworca naszego:

Nie masz mieć Boga jinego.

 

W próżności niestatku twego

Nie bierz jimienia Bożego.

 

Pamiętaj, to tobie wiele,

By czcił święta i niedzielę.

 

Chcesz-li mieci łaskę moję,

Oćca czci i matkę twoję.

 

Nie zabijaj brata zwadą,

Ręką, kaźnią, ani radą.

 

Nie kradń jimienia cudzego,

Nędznym udzielaj swo[j]ego.

 

Nie czyń grzechu nieczystego

Prócz urzędu małżeńskiego.

Nie świa[d]cz na bliźniego swego

Lścią świadecstwa fałszywego.

 

Nie pożędaj żony jego,

Tak schowasz rząd stadła twego.

 

Bratnich rzeczy nie korzyści,

Bożą przykaźń tako ujiści.


SPIS WIERSZY