NOTATKA O POLSKIM CHŁOPIE

Jo kopoł rude w Magurze, wte hamry sły w Zakopanem, jaz dudniało po dolinie. Pedzioł mi taki Józek Kulawy, stary hawiorz, i pokozoł mi, kaby miała ruda być i kaby jej miało być godnie. On hań po nie nie seł, bo beł stary. W takim kominie miała być, w śtolni. Jesce ta śtolnia, wiem, do dziś hań nie zasuta.

Lem świt jo sie hań wzion. Nie pedziołek nikomu nic, wlozek w komin, zobzierołek sie co i ka i wzionek sie do kopanio. Kopiem.

Jak kopiem, tak kopiem, widzem, ruda jest i moc jej, a tu sie bestyjstwo uwiezło i gruh! Zegrzmiało tak, jako od pieruna, i zasuło mie po kolana. Dziure, wtorędejek włazieł, zasuło do znaku. Cysto pieknie jom zasuło. A ten piorg jedzie na mnie, leci ze ścion jak woda.

Trza beło zginonć. Boby mie beło zasuło wysy i zapucyło.

Wzionek deptać piorg nogami, depcem, depcem, on sie suje wereda, a jo ś niego nogi wydźwigujem tak, jakie-byk po śniegu miękim seł, i wsejek go mioł jyno po kolana. Depcem, depcem, jo sie hań nie pytoł, wtoro godzina? Bo śmierzć za mnom stała i coroz to ręcyskiem sięgała ku mnie. Cułek jom za plecami, kościsko brzićkie, włosy jek mioł długawe, to sie mi widziało, jeze mnie za nie hyce, ze zadku.

Je, meślem se, wzienabyś mie! Mozek ci się i zwidzioł, młody cłowiek. Śmierzć w złym miejscu, w niescenściu, pilnij młodego cłeka weźnie jako starego. Ba z babom to se case rady dać ni moze. Baba pies. Ta by sie i śmierzci nie dała, kieby diaboł nie pomóg. Ale ten baby i w godzinie śmierzci nie opuści. Posłuzy jej.

Jo sie gracem w tej rudzie, rahowołek, ze juz by miało blisko pełednie być. Mnie hań słońce nie świeciło. Ciemno beło, cok ani własnego palca nie widzioł.

Słuhom - cosi puko.

Słuhom jesce, przisłuhujem sie - puko.

Sukajom mie.

Zaświeciła sie mi tako sparecka w skale i pyto sie mi Siecka Maciek, z Łązka pod Gubałówkom, wiem, zeście go znali dobrze, a jo zaroz głos poznoł:

- Z-ije-s hań?

O, kwałaz Bogul Nie zrobis mi ty nic - meślem o śmierzci, stójze se hań za grzibietem, stój.

Kujom, kujom kilofami, wykuli dziure i Siecka uwidzioł moje nogi, i dopod mie za nie. Ciągnie. Je dy ta ciąg, jak mozes. Wyjehołek do pół, wyjehołek cały.

Patrzem: świat.

To sie mi, powiem wom, taki jasny dzień widzioł, hoć to ku wiecorowi beło, jak nigda. Jo nigda w samo potednie takiego jasnego światu późnij nie oglądoł.

Cud Pana Boga!

- No - pado Siecka - tuś! A cobyś drugi róż hań nie seł, bo my od rania kuli, kim my cię odgrzebli.

Jo im podzieókował, nie pedziołek nic. Wiecór my zlecieli dołu, do homer, popili my piwa s temi, co mie sukali. Bo to belo w towarzistwie i jeden o drugiego stoł. coby my sie porombać dali jeden za drugiego.

Na drugi dzień rano, lem świt, jesce sytka spali, jo juz beł hań.

- W samej tej dziurze?

- W same tej. Jo sie nie boł. Dostołek ten rude i sytka mi zozrościli. Jo se to nieroz przibacujem i meślem se, ze kiebyk ból duha stracieł, jo by haństela bel nie wyseł z-iwy. Bez picio, przez jedzenio, bez wideku, tak jako w grobie, jo hań beł kilkanoście godzin i jesce plugastwo piorgem suło na mnie, ani na kwile nie fcialo ustać. Ale mozecie wiedzieć, co jo hań nie stracieł duha, kie jo sie w drugi dzień w samo to miejsce wrócieł.

S cłowieke by nie miało być nika źle, kieby umioł duha utrzimać. Jak cię duk odstompi, to jus nogorse. Jo se to nieroz przibacujem i tagek se uwazował, bok i nieroz ze Sieckom z Maćke o tem radzieł, zeby trza duha w narodzie utrzimować. Coby nie beł bojący. Wygramodlas sie z bodejscego, ale sie nie bój! Kiebyk bel zginon, no to nic, a kiebyk beł po ten rude nie poseł, toby beła przepadła.

_______________________

Na tle opowiadania Tomka Gadei z Polan

 


POPRZEDNI ROZDZIAŁ

NA SKALNYM PODHALU

NASTĘPNY ROZDZIAŁ