72. Sosna brata Piotra

Świątobliwy brat Piotr Chytkowicz ś. o. Franciszka w reformie naszej polskiej, gdy mieszkał w klasztorze zakliczyńskim, zasadził małą sosenkę, a spytany: na co? Odpowiedział: — Tak długo ściślejsza nasza obserwancja trwać będzie, jak długo to drzewo kwitnąć i trwać będzie. Gdy zaś zacznie usychać, będzie to znakiem upadającej obserwancji. I dziwna to jest rzecz, że choć ta sosna więcej niż od sta lat zasadzona, jednak ani do zbytniej wysokości wyrosła, ani dotąd nie usycha, choć w tymże ogrodzie przez srogie mrozy już nieraz wszystkie inne drzewa poschły. Dla czego ta sosna zawsze kwitnąca zowie się sosną brata Piotra.

 


PODANIA I LEGENDY