69. Wiąz św. Stanisława

We wsi Dojazdowie, w bliskości Krakowa, rośnie wiąz w ogrodzie mający przeszło jedenaście łokci obwodu przy podstawie. Podanie ludu utrzymuje, iż św. Stanisław Szczepanowski, biskup krakowski, będąc tej wsi dziedzicem i szczególnym miłośnikiem drzew, miał ten wiąz zasadzić, i to korzeniami do góry.

 


PODANIA I LEGENDY