60. Paj±k w Pajęcznie

Pajęczno leży w ziemi wieluńskiej. Jest tam podanie o niezmiernie wielkim paj±ku, którego całe miasto żywić musiało z niemałym ciężarem dla mieszkańców. Długo cierpiano tę potworę, aż znalazł się jeden z odważniej szych mieszczan, który j± zabił. Skór± tego paj±ka miały być obite drzwi dawnego parafialnego ko¶cioła i od niego to miasto przybrało nazwę Pajęczna.

 


PODANIA I LEGENDY