56. Lubrański

Lubrański, dziedzic Gosławic, był za życia swego człowiekiem bardzo okrutnym; dzieci końmi po drogach rozjeżdżał, palił domy, kiedy mu widok zasłaniały, a sługi Boże prześladował zapamiętale. Za to też po śmierci pokutuje w Gosławicach; widywano go otoczonego orszakiem złych duchów, które prowadząc ognistego rumaka, kazały nań wsiadać Lubrańskiemu, co on też z wielkim płaczem i narzekaniem czynił, mówiąc, że te męki czyśćcowe przeszło od lat sto cierpi, a to za wydarcie pewnych funduszów kościelnych.

 


PODANIA I LEGENDY