41. Skała Kmity

We wsi Zabieżów, o milę od Krakowa, w dolinie przerżniętej pięknym strumieniem Rudawy, sterczy na przepaścistym wzgórzu Skała Kmity. Do niej się wiąże smutne podanie o nieszczęśliwym Kmicie, który ze szczytu skały rzucił się w strumień z rozpaczy, że mu rodzice odmówili rękę kochanki. Stary napis w połowie zatarty maluje nam usposobienie młodzieńca:

Kthory z was przyjdzie thu, 
Mając męstwo w owym dniu, 
To i radość może mieć;

Zasię kthory przyjdzie thu, 
Ma strapienie w onym dniu, 
Tho i spokój może mieć.

 


PODANIA I LEGENDY