24. Mogiły Soroki*, Nepromacha i Praksedy

Prakseda, władczyni Kalnika, miała wojnę z sąsiednim władcą Nepromachem; drugi jej sąsiad Soroka, chcąc ją wspierać swym wojskiem, przyprowadził je pod Kalnik, a Prakseda wziąwszy go za oczekiwanego Nepromacha, stoczyła z nim bitwę, w której Sorokę położyła trupem. W ostatniej chwili błąd swój poznawszy, usypała w pamięć poległego mogiłę, a we dwóch drugich złożyła pobitych w tym boju obu wojsk mężów. Lecz zaledwo robotę tę skończyła, gdy nadciągnął Nepromach. Prakseda nie ufając uszczuplonemu przeszłym bojem swojemu wojsku, wyzwała w osobisty bój Nepromacha, w którym wzajemnie siebie pomordowali; a na ich zwłokach wojska ponasypywały mogiłę.

W późniejszych czasach na szczycie mogiły Soroki miał wyrosnąć dąb ogromnej wysokości, a na jego wierzchołku położono blachę dla rozpalania na niej ognia ostrzegającego okolicznych mieszkańców o zbliżaniu się nieprzyjaciela.


* Mogiła Soroki, leżąca przy Kalniku w powiecie lipowieckim, dziś jest rozkopaną, lecz z pozostałej jej części wnosić można, że mogła być na 200 sążni wysoką.

 


PODANIA I LEGENDY