14. Procesja duchów

Przed ową okropną wojną z Kozakami i Ukrainą pokazywała się w Barze na Podolu procesja umarłych, która od kościoła do kościoła chodząc, jednostajnym wołaniem pomsty do Boga mściciela wołała, takie podnosząc pienie:

Pókiż niebo i ziemię. Wiekuisty Panie, 
Nie zemścisz się niewinnej krwie naszej wylanie.

 


PODANIA I LEGENDY