PROPRIUM PAŃSKIE

 

"Nasz Piotr pan wielki". - "Cóż, ma siła włości

Albo pieniędzy?" - "Jako sadła w kości".

"Czy w wielkim domu i zacnie zrodzony?"

"Ociec szwiec i to nie pilnował żony".

"Czy handel wiedzie?" - "Tym się nie zbogaci".

"Czemuż tedy pan?" - "Nierad długów płaci".


SPIS WIERSZY