NA DZIEŃ 3 MAJA 1791
SZCZĘŚLIWIE DOSZŁEJ KONSTYTUCJI KRAJOWEJ

Nóta: Patrzcie, bogacze świata i t. d. 

 

Rzucajmy kwiat po drodze!

Tędy przechodzić mają

Szczęścia narodu wodze,

Co nowy rząd składają.

Weźmy weselne szaty!

Dzień to kraju święcony.

Jakże ten król nasz bogaty!...

Skarb jego, serc miljony.

 

Uczcie się, dzieci nasze,

Nucić tę pieśń wraz z nami!

Ażeby wnuki wasze

Śpiewały ją wiekami.

Wstyd wam, bogate światy!

Złoty wasz wiek przyćmiony.

Jakże ten król nasz bogaty!...

Skarb jego, serc miljony.

 

Miasta, wioski szczęśliwe,

Wstawajcie, słońce wschodzi!

Niebo wdało się tkliwe

I ludzi z ludźmi godzi.

Odzyskaliśmy straty,

Bliźni nasz znaleziony.

Jakże ten król nasz bogaty!...

Skarb jego, serc miljony.

 

Krzywda wam, męże zmarli!

Zeszliście bez nadziei,

Byśmy się jak oparli

Srogich losów kolei.

Odżyjcie, skrzepłe braty,

Stan Polski odmieniony!

Jakże ten król nasz bogaty!...

Skarb jego serc miljony.

 

Żołnierz kraju obroną,

Miastaśmy podźwignęli;

Już nad każdą koroną

Krwi nie będziemy leli.

Weźmy weselne szaty,

Dzien to kraju świecony!

Jakże len król nasz bogaty!

Skarb jego, serc miljony.

 


SPIS WIERSZY