POWRÓT Z WARSZAWY NA WIEŚ

Otóż mój dom ubogi! też lepione ściany,

Też okna różnoszybne, piec nie polewany

I niska strzecha moja!... Wszystko tak jak było,

Tylko się ku starości więcej pochyliło!

Szczęśliwy, kto na małym udziale przebywa,

Spokojny siadł przy stole wiejskiego warzywa,

Z swej obory ma mięso, z ogrodu jarzynę,

Z domu napój i wierną przy boku drużynę.

Obym ja był tak dawniej myślił, oszukany!

I w ukrytym gdzie kącie żył raczej nieznany;

Gdyby o mnie w powiecie nawet nie wspominano,

I tylko mię sąsiadem dobrym nazywamo!

Bym się żywił z krwawego rąk moich wyrobku,

Żył na świecie bez wieści, umarł bez nagrobku!

Com zyskał, że rzuciwszy ubogie zagrody,

Chciałem nieopatrzony płynąć przeciw wody?

I widząc na me oczy, jak drudzy tonęli,

Jam sobie myślił: "Oni płynąć nie umieli."

Com zyskał, na wysokie pańskie pnąc się progi,

Gdzie po śliskich ich stopniach obrażając nogi,

Nic się z moim lepszego nie zrobiło stanem,

Prócz marnego wspomnienia, że gadałem z panem.

Kiedy mię ojciec stary żegnał przy swym zgonie,

"Idź, mówił, synu, na świat, w jakiej będziesz stronie.

Pamiętaj, że na Prawdzie nikt nigdy nie traci:

Zostawiam cię ubogim, Prawda cię zbogaci."

Słuchałem cię, ojcze mój, goszcząc między pany;

Takem pisał lub mówił, jak był przekonany.

Nie brałem sobie za cel ludzkie głosić winy,

A jeślim kogo chwalił, nigdy bez przyczyny.

Cóżem zyskał, pochlebstwem nie służąc nikomu?

Otom wrócił uboższym, niż wyjechał z domu.

Nie przeto, święta Cnoto, porzucić cię trzeba,

Że wieku dzisiejszego nic nie dajesz chleba;

Choćby mi jeszcze wolniej miało szczęście pociec,

Bo i z Prawdą pięknie jest, i tak kazał ociec.

Trzeba wyznać, ja& było, że mi coś dawano,

Ale wszystkie godziny życia kupić chciano,

Żebym, wleczmy niewolnik, nosił jarzmo czyje,

Żył cały komuś, a sam zapomniał, że żyję;

A wreszcie mi nadzieją szafowano szczodrze,

Nikomum źle nie zrobił ani mnie nikt dobrze.

Nadziejo! czyż ja ciebie w złotej chciał mieć szacie,

Żeby oczy pospólstwo obracało na cię?

Żebym słynął majątkiem? drugimi pomiatał?

Nie o tom ja pod drzwiami Fortuny kołatał.

Jedna wioska do śmierci, jeden dom wygodny,

Gdzie bym jadł nie z wymysłem, ale wstał niegłodny,

Gdzie bym się nie usuwał nikomu do zgonu

Swym pługiem zoranego pilnował zagonu;

Spokojny będąc na tym, co stan mierny niesie,

Stałbym sobie na dole, niech kto inszy pnie się.

W tym zamiarze praca mię całe życie tłoczy?

Nad książkaanii straciłem i zdrowie, i oczy,

Nad książkami, które ja, co gębie odjąłem,

Może zbytecznym na mnie nakładem ściągnąłem.

Cóż mi książki oddały? Jak niewierna niwa,

Co zgubiła nadzieję rolnikowi żniwa.

Po wieku mego wiosny niewróconej szkodzie,

Nachylony ku zimie, zostałem o głodzie.

Za lat Symonidesów albo Kochanowskich

Może znalazłbym sobie Zamojskich, Myszkowskich,

Przy których bym wygodnie wieku mego użył

I pismem pożytecznym narod owi służył.

Dziś, zabierz mi kto księgi, ten sprzęt nieszczęśliwy,

Do których mię przywiązał nałóg uporczywy,

I co mi będzie lepiej w ubóstwie usłużne,

Zamieniaj na motyki i żelaza płużne.

Porzucę nad pismami myśli kłopotliwe,

A serce niech md tylkio zostanie dotkliwe,

Żebym się mógł nad losem biedniejszych litować

I przy pracy miał sposób bliźniego ratować.

Maryjo! Siostro moja! jakżeś się kwapiła!...

Prawieś wraz z mym powrotem i ty tu przybyła!

Czego, stojąc w tym kącie z twarzą wyniszczoną.

Otoczona dziatkami, nieszczęśliwa żono,

Poglądasz mi na ręce, rychło jakim datkiem

Wesprę cię już goniącą majątku ostatkiem.

Nędza was, jak popadła, tak statecznie gniecie!

I tyś także, jak widzę, prawdą szła na świecie.

Opłakana rodzino! Wy myślicie ślepi:

"On był między panami i nam będzie lepiéj."

Byłem i byłbym pewnie panom na coś zdatny;

To wiem, a tego nie wiem, za com niepopłatny.

Stało się! Nie mam swojej, kopmy cudzą grzędę,

Podeprzeć tę lepiankę, jeszcze w niej przebędę!


SPIS WIERSZY