PIEŚŃ PASTERSKA DO ZOSI

 

W Zosi wszystkie me żądze,

Zosia moje pieniądze;

Kiedy przy mnie przebywa,

Na niczem mi nie zbywa.

 

Jeślibym ją utracił,

Tobym zdrowiem zapłacił;

Tylko, gdy ją całuję,

Wtenczas życia moc czuję.

 

Na zielonej leszczynie

Ptaszek śpiewa ptaszynie

I chwali ją i prosi,

A ja śpiewam mej Zosi.


SPIS WIERSZY