NICE DO NIESTATECZNEGO

 

Już wiosna kończy odmiany,

Świeci pogoda dzień cały;

Filenie nieutrzymany,

Tyś tylko jeden niestały!

 

Wspomnij na pierwsze momenta

Poznawania się naszego;

Jakem ja była kontenta

Być więźniem więźnia mojego.

 

Jam ci się oddała cale

Serca najczystszą ofiarą,

Ty niem tak gardzisz zuchwale.

Niech ci len będzie dar karą!

 

Filenie, słyszysz te grzmoty?

Ja na cię pomsty nie kładę,

Ale wiedz dla twej zgryzoty,

Że się mści niebo za zdradę.


SPIS WIERSZY