WIECZORNA

 

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Przyjm litośnie, Boże prawy!

A gdy będziem zasypiali,

Niech Cię nawet sen nasz chwali.

 

Twoje oczy obrócone

Dzień i noc patrzą w tę stronę,

Gdzie niedołężność człowieka

Twojego ratunku czeka.

 

Odwracaj nocne przygody,

Od wszelakiej broń nas szkody,

Miej nas wieczmie w Twojej pieczy,

Stróżu i Sędzio człowieczy!


SPIS WIERSZY