PRZY GRZEBANIU UMARŁYCH

 

Zmarły człowiecze, z tob± się żegnamy;

Przymij dar smutny, który ci składamy!

Trochę na grób twój porzuconcj gliny

Od twych przyjaciół, s±siadów, rodziny.

 

Powracasz w ziemię, co matk± tw± była;

Teraz cię strawi, niedawno żywiła.

Tak droga każda, któr± nas ¶wiat wodzi,

Na ten ubity go¶ciniec wychodzi.

 

Niedługo, bracie, (albo siostro) z tob± się ujĽrzemy,

JuĽe¶ tam doszedł, my jeszcze idziemy.

Trzeba ci było odpocz±ć po biegu!

Ty wstaniesz, bo¶ tu tylko na noclegu.

 

Boże! ten zmarły w domu Twym przebywał,

U stołu Twego jadał, Ciebie wzywał,

Na Twej lito¶ci polegał bezpieczny,

Daj duszy jego odpoczynek wieczny!


SPIS WIERSZY