O DESZCZ

 

Ciebie, Boże, lud Twój wzywa!

Grozi głodem oschła niwa.

Niecił tylko Pan chmurom rzecze,

A obfity deszcz pociecze.

 

Wzrusz się dla nas, Ojcze miły,

Dzieci Twe Cię obstąpiły.

Jeżeliśmy łaski godni,

Masz chleb w ręce, a my głodni.


SPIS WIERSZY