PERSONY ROZMAWIAJĄCE

EWANJELISTA

albo PROLOG

ANNASZ

biskupowie

KAIFASZ

PIŁAT

starosta

PILAKS

stróże grobu Bożego

TEORON

PROKLUS

FILEMON

MARYJA

mater Jesu

MARYJA MAGDALENA

MARYJA JAKOBI

MARYJA SALOME

MARYJA CHUZOWSKA

RUBEN

aptekarz

JEZUS

LUCYPER

dyjabli

CERBERUS

JADAM

Ojcowie święci

OZEASZ

DAWID

ABRAM

ABEL

NOE

JAN BAPTYSTA

ŁOTR

krzyżowy

MICHAŁ ARCHANJOŁ

ANJOŁOWIE

dwa

PIOTR

uczniowie Pańscy

TOMASZ

FILIP

ANDRZEJ

KLEOFAS

ŁUKASZHISTORYJA... - POWRÓT