Podobizna ryciny

Podobizna ryciny ks. Krzysztofa Kluka


Spis treĊ›ci